Hautaustestamentti ja hautauksen ennakkosopiminen

Puh. 08-547 1358

(Päivystys 24 h)

Hautaustestamentti ja hautauksen ennakkosopiminen -palvelusivun kuvituskuva Haukiputaan Hautaustoimiston nettisivuilla.

Miksi tehdä hautaustestamentti

Usein ajatukset omasta kuolemasta herättävät huolta jälkeläisten selviytymisestä monien, kuoleman myötä esiin nousevien kysymysten äärellä. Läheisten ei toivota joutuvan kohtaamaan tarpeetonta rasitusta, olipa kyse sitten käytännön tai taloudellisista ongelmista. Erityisesti yksinäiset ihmiset pohtivat, kuka huolehtisi hautajaisjärjestelyistä heidän poismenonsa jälkeen. Hautaustestamentti on suunniteltu helpottamaan perikunnan taakkaa, muun muassa auttamalla valintojen tekemisessä ja varmistamalla, että hautajaiset toteutetaan vainajan toiveiden mukaisesti.

Hautaustestamentin merkitys

Hautaustestamentti on Suomen Hautaustoimistojen Liiton luoma konsepti, jonka avulla voi etukäteen suunnitella ja sopia hautajaisista. Siihen sisältyy aina Hautaussuunnitelma, joka määrittelee tarkasti, mitä toimenpiteitä vainaja toivoo hautajaisissaan toteutettavan.

Lisäksi Hautaustestamenttiin voi sisältyä Hautauksen Ennakkotilaussopimus, joka valtuuttaa valitun hautaustoimiston toteuttamaan suunnitelman mukaiset toimet ja kattamaan kustannukset etukäteen määrätyltä pankkitililtä.

Hautaustestamentin luominen

Laadimme Hautaustestamentin toimistossamme, jossa asiakas voi ilmaista toiveensa hautajaisista ja hautausjärjestelyistä. Toiveet kirjataan ylös Hautaussuunnitelma-lomakkeelle, ja palvelut sekä tuotteet hinnoitellaan. Tämän avulla voidaan arvioida, paljonko järjestelyt maksavat nykyhinnoilla ja mikä summa tulee tallettaa, jos halutaan solmia Hautauksen Ennakkotilaussopimus.

Hautaussuunnitelman ydin

Hautaussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset tiedot vainajan toiveista hautajaisiinsa liittyen. Se auttaa myös määrittämään minimisumman, joka on talletettava, jos tehdään Hautauksen Ennakkotilaussopimus.

Ennakkotilaussopimus – Mikä se on?

Ennakkotilaussopimus mahdollistaa varojen etukäteistalletuksen tiettyjä hautauspalveluita varten. Varat säilytetään erillisellä tilillä, jonka varoja voi käyttää vain tilinomistaja tai hautaustoimisto tilinomistajan kuoltua. Tiliä koskeva tosite annetaan hautaustoimistolle, joka sitoutuu säilyttämään sitä huolellisesti.

Kun kuolema tapahtuu

Hautaustestamentin tehneet saavat kortin, joka sisältää tiedot sovituista järjestelyistä ja testamentin säilytyspaikasta. Kortin avulla kuolinpesä voi ottaa yhteyttä hautaustoimistoon, joka toteuttaa järjestelyt vainajan toiveiden mukaan. Jos ennakkotilaussopimus on tehty, mahdolliset ylijäämät palautuvat kuolinpesälle. Jos varat eivät riitä, kustannukset katetaan kuolinpesästä tai järjestelyjä muokataan sopivaksi.

Toimistossamme saat kaikki tarvittavat tiedot ja avun hautajaisjärjestelyiden suunnitteluun.

Hautausjärjestelyni-vihkonen

Meillä on saatavilla Hautausjärjestelyni-vihkonen, johon voit kirjata toiveitasi ja tietoja hautajaisjärjestelyihin liittyen. Vihkonen voi toimia myös hautaustestamentin liitteenä.