Omaisten muistio

Hautajaisten järjestelyssä ja niiden jälkeen on omaisella paljon muistettavaa. Olemme koonneet tälle sivulle tiivistelmän muistettavista asioista.

Omaisten muistio -alasivun kuvituskuva Haukiputaan Hautaustoimiston nettisivuilla.

Hautauslupa, kuolintodistus ja tieto kuolemasta

Hautausluvan kirjoittaa vainajaa hoitanut tai tälle ruumiinavauksen suorittanut lääkäri. Tämä dokumentti on toimitettava krematorioon, jos vainaja tuhkataan; ja sille seurakunnalle tai taholle, jonka hallinnoimalle hautausmaalle vainaja tullaan hautaamaan. Jo ennen hautausluvan saamista on mahdollista sopia siunausajankohdasta, hautapaikan varauksesta ja muista hautajärjestelyistä.

Kuolintodistus, joka kertoo vainajan kuolinsyyn, valmistuu vasta kun kaikki kuolemaan liittyvät tutkimukset on tehty. Tämä prosessi voi kestää jopa useita kuukausia. Kuolintodistusta ei vaadita asioidessa viranomaisten kanssa.

Tieto vainajan kuolemasta toimitetaan virkateitse Digi- ja väestötietovirastoon, jossa se rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Tämän jälkeen tieto siirtyy automaattisesti esimerkiksi seurakunnille, Kelaan, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin.

Virasto- ja pankkiasioinnissa voi käyttää hyväksi rekisteriviranomaiselta, eli Digi- ja väestötietovirastolta tai seurakunnalta, saatavaa virkatodistusta, eikä lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta tarvita. Virkatodistuksen saaminen voi kestää useita viikkoja, joten sen tilaaminen ajoissa on suositeltavaa.

Omaisilla on oikeus huolehtia hautajaisjärjestelyistä

Hautaustoimilaissa annetaan omaisille oikeus järjestää hautaus. Ellei vainaja ole itse toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautausasioista, tehtävä lankeaa vainajan puolisolle tai henkilölle, joka on asunut vainajan kanssa avioliittoa muistuttavissa olosuhteissa tai vainajan lähimmille perillisille, kuten lapsille tai sisaruksille. Laki edellyttää, että vainajan ruumis on haudattava asianmukaisessa, tiiviissä arkussa tai tuhkattava krematoriossa ilman aiheetonta viivytystä.

Siunaustilaisuus

 • Varaa siunaustilaisuuden aika ja paikka joko vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta tai hautauksen järjestävältä seurakunnalta. Siunaustilaisuus voidaan pitää myös suoraan haudan äärellä.
 • Kontaktoi pappi ja kanttori, jotka osallistuvat siunaustilaisuuteen.
 • Yleisesti ottaen siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ennen tilaisuutta keskustellakseen järjestelyistä. Omaiset voivat myös ottaa itse yhteyttä siunaavaan pappiin. 
 • Neuvottele siunaustilaisuuden virsivalinnoista ja mahdollisista muista musiikkiesityksistä papin, kanttorin tai muun mahdollisen esiintyjän kanssa.
 • Painata tilaisuuden käsiohjelma, jos koet sen tarpeelliseksi.
 • Sovi mahdollisesta valokuvauksesta.
 • Valitse arkunkantajat. Arkun siirtämiseen kirkosta tai kappelista hautaan tai tuhkauksen kuljetukseen tarvitaan kantajia – tyypillisesti kuusi, mutta vähintään neljä. He voivat olla miehiä tai naisia. Kantajia saa pyydettäessä hautaustoimistosta tai seurakunnasta.
 • Siunaustilaisuuden kulku on lähes samankaltainen riippumatta siitä, onko kyseessä arkkuhautaus vai tuhkaus.
 • Järjestä suruliputus siunauspäivänä.

Hautapaikka, arkkuhautaus tai tuhkaus

 • Hautapaikan valintaan liittyvissä kysymyksissä avuksi voi pyytää joko paikallista seurakuntaa tai valitsemaansa hautaustoimistoa.
 • Arkku- tai tuhkahautauksen voi järjestää joko uuteen hautapaikkaan tai perheen vanhaan sukuhautaan.
 • Hautaustoimiston kanssa voi sopia olemassa olevan hautamuistomerkin siirrosta, uudelleenasennuksesta ja kaiverruksesta.
 • Uudelle hautapaikalle voidaan asettaa väliaikainen puinen risti tai heti alusta alkaen pystyttää pysyvä hautakivi.
 • Arkkuhautauksen yhteydessä hauta voidaan koristella havuilla.
 • Solmi halutessasi kukkahoitosopimus haudalle paikallisen seurakunnan kanssa.
 • Sovi tuhkausaika krematoriota ylläpitävän seurakunnan tai hautaustoimiston kautta.
 • Tuhkan voi sirotella myös omalle maalle. Vesistöön tai muuhun maastoon sirotellessa vaaditaan maan- tai vesialueen omistajan suostumus kirjallisena.
 • Hautaustoimilain mukaan tuhkan tulee vuoden sisällä tuhkaamisesta olla haudattu tai sijoitettu pysyvästi yhteen paikkaan.

Kukkien rooli hautajaisissa

 • Tilaa halutessasi kukka-asetelma arkun päälle siunaustilaisuuteen.
 • Huomioi omaisten ja saattoväen mahdolliset kukkalaitteet, seppeleet, kimput tai yksittäiset kukat.
 • Kirkon tai kappelin alttarin voidaan koristella siunaustilaisuuden ajaksi.
 • Muistotilaisuudessa esillä voi olla pöytäkukkia ja koristeluita.
 • Uurnahautauksessa uurnan päälle voidaan asettaa kukka-asetelma.

Muistotilaisuuden järjestäminen

 • Muistotilaisuus järjestetään tavallisesti hautaustilaisuuden jälkeen. Se voidaan pitää esimerkiksi seurakunnan tiloissa, kodissa tai muussa sopivassa juhlapaikassa. 
 • Tilan varaamisen voi hoitaa seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai hautaustoimistoon kautta. Hautaustoimisto voi myös auttaa catering-palvelun järjestämisessä.
 • Valitessa muistotilaisuuden paikkaa ja tarjoiluja, on tärkeää arvioida odotettavissa olevien vieraiden määrä ja huomioida mahdolliset erityisruokavaliot.
 • Muistotilaisuuden suunnitteluun kuuluu ohjelman laatiminen, adressin lukijan valinta ja mahdollisten esiintyjien hankkiminen.
 • Muistopöydässä voi olla esillä vainajan valokuva, kuvakirjoja tai digitaalinen kuvaesitys.

Hautakivi ja muistomerkki

 • Hautakiven asennus tapahtuu yleensä maan ollessa sula, ja arkkuhautauksen yhteydessä sen jälkeen, kun seurakunta on valmistellut haudan.
 • Muistomerkin suunnittelussa ja asennuksessa tulee noudattaa seurakunnan hautausmaasääntöjä.
 • Vainajan nimen voi lisätä olemassa olevaan hautakiveen kaivertaen, metallikirjaimin tai nimilaatalla.
 • Jos uurna haudataan uurnalehdolle, voidaan asentaa nimilaatta muuriin.
 • Metallikoristeilla voidaan personoida hautakiveä.
 • Jos hautakivi ei ole valmis, haudalle voidaan asettaa väliaikainen puuristi. Joillakin paikkakunnilla sen toimittaa seurakunta.

Kuolinilmoitukset

 • Kuolinilmoituksen julkaiseminen sanomalehdessä voidaan järjestää hautaustoimiston kautta. 
 • Ilmoitusta voidaan käyttää kutsuna hautaustilaisuuteen ennen siunausta tai kiitoksena osanotosta siunauksen jälkeen.
 • Digitaalisen kuolinilmoituksen voi julkaista esimerkiksi Muistollesi.fi-verkkosivustolla.

Toimenpiteet kuoleman jälkeen

Kuoleman jälkeen on useita asioita, jotka vaativat huomiota. Näitä voivat olla esimerkiksi tyhjillään olevan asunnon valvonta, jääkaapin tyhjentäminen ja lemmikkien hoito. Lisäksi, mikäli vainajan omaisuutta on jätetty sairaalaan, se tulee hakea pois.

Kuolinpesän osakkaan on mahdollista hoitaa asioita

Yksikin kuolinpesän osakas voi maksaa vainajan laskuja kuolinpesän tililtä, saada tietoa vainajan pankkitileistä, lopettaa suoraveloitukset ja tilata tarvittavat asiakirjat, kuten saldotodistukset perunkirjoitusta varten. Osakas voi myös luetteloida vainajan tallelokeron sisällön ja aloittaa hautausvalmistelut.

Virkatodistuksen käyttötarkoitukset

Virkatodistusta tarvitaan erilaisten virallisten asioiden hoitamiseen, kuten pankki- ja vakuutusasioissa. Kuolintodistus on välttämätön vain, jos tietty taho, kuten vakuutusyhtiö, tarvitsee varmistuksen kuolinsyystä. Sukuselvitys, joka on jatkuva ketju virkatodistuksista, on perunkirjoituksen yhteydessä vaadittava asiakirja. Tämä sukuketju alkaa 15 vuoden iästä ja sen täytyy, vainajan ollessa lapseton, kattaa myös tämän vanhemmat ja sisarukset.

Ote väestötietorekisteristä, joka osoittaa henkilön kuolinpäivän ja mahdolliset kuolinpesän osakkaat, on ensisijainen asiakirja asioiden hoitamisessa, ja sen voi hankkia suoraan Digi- ja väestötietovirastosta. Pesän osakasluettelo eli virkatodistusketju voidaan vahvistaa samasta virastosta, vaikka tämä ei olekaan pakollista.

Postin ja suoramarkkinoinnin hallinta

Vaikka suoramarkkinointiyritykset saavatkin tiedot kuolemantapauksista väestötietojärjestelmästä, eivät niiden suoramarkkinointiosoitteistot välttämättä päivity kovin usein. Markkinointipostia voi siis silti tulla vainajan nimellä kuukausia. Postin uudelleenohjaus on suositeltavaa, jos vainajan asunto on tyhjillään, ja kuolinpesän hoitaja voi kuitata kirjatut lähetykset vainajan virkatodistuksen ja valtuutuksen perusteella.

Vakuutukset ja eläke-asiat

Kuolemantapauksen jälkeen tulee käydä läpi vainajan vakuutukset, jotka voivat sisältää henki-, omaisuus-, ja säästövakuutuksia sekä muita erityisvakuutuksia, kuten irtaimiston vakuutukset. Joitakin vakuutuksia voi olla tarpeen lakkauttaa tai siirtää toisen henkilön nimiin.

Vakuutuskorvausten hakeminen on olennainen osa prosessia.

 • Henkivakuutus
 • Ryhmähenkivakuutus
 • Tapaturmavakuutus
 • Sairauskuluvakuutus
 • Eläkevakuutus
 • Säästövakuutus
 • Kotivakuutus
 • Matkavakuutus

Tieto kuolemasta välittyy väestötietojärjestelmästä eläkeyhtiöihin, mikä johtaa eläkkeenmaksun automaattiseen keskeytymiseen. Tietojen päivittäminen voi kestää useita päiviä, ja mikäli kuolema tapahtuu kuukauden lopussa, seuraavan kuukauden eläke saattaa ehtiä maksuun ennen tiedon päivitystä. Eläkeyhtiöt yleensä perivät liikamaksut takaisin, mutta ulkomailla maksettavien eläkkeiden osalta palautukset voivat jäädä omaisten vastuulle. Eläke maksetaan kokonaisuudessaan vainajan kuolinkuukaudelta.

Tilausten ja sopimusten hallinta

Välttääkseen turhia kustannuksia kuolinpesän ja omaisten on syytä katkaista tai muuttaa vainajan nimissä olevia tilauksia ja sopimuksia. Joissakin tapauksissa voi olla järkevää siirtää palvelu toisen omaisen nimiin.

 • Vuokra-asunnon sopimus
 • Autotallin tai pysäköintipaikan vuokra
 • Vesi- ja sähkösopimukset
 • Puhelin- ja internetliittymät, sekä niihin liittyvät maksusopimukset
 • Tilattujen TV-palveluiden sopimukset
 • Pankin palvelusopimukset
 • Lehtien ja aikakausjulkaisujen tilaukset
 • Kotiinkuljetuspalvelut, kuten ateriapalvelu
 • Asunnon avainten takaisin hankkiminen, esimerkiksi kotihoidolta tai muilta tahoilta

Muut huomioitavat asiat

Yhdistykset ja järjestöt

Jos vainaja on kuulunut järjestöihin, kannattaa nämä jäsenyydet irtisanoa. Lisäksi, jos vainaja on ollut aktiivinen toimija jossakin yhteisössä, saattavat he tahtoa lähettää hautajaisiin jonkun edustajansa tai kukkatervehdyksen tai surunvalitteluadressin. Lisäksi joissakin tapauksissa voidaan palauttaa kuolinpesälle mahdollisia jäsenmaksuja tai muita maksuja.

Yleisiä yhdistystyyppejä ovat:

 • Ammattiyhdistykset
 • Harrasteryhmät
 • Kuorot ja soittokunnat
 • Seurat
 • Sosiaalisen median profiilit ja verkkosivustot
 • Urheiluseurat ja muut yhdistykset
 • Osuuskunnat
 • Poliittiset puolueosastot
 • Veteraanijärjestöt
 • Rotary, Lions-klubit, Vapaamuurariloosit